Oktobar 21, 2019

Rođendanska zabava: Kompanija Elektro-Agent iz Tuzle obilježila 28. godina uspješnog rada

Preduzeće je osnovano 1991. godine i svoj rad je započelo sa svega 5 zaposlenih. U svojoj razvojnoj putanji zahvaljujući menadžmentu, zaposlenima i njihovom znanju razvila se u tvornicu koja trenutno zapošljava 78 radnika. Proizvodni pogon se u početku zasnivao na proizvodnji elektroinstalacijskih plastičnih cijevi, međutim u kratkom periodu dolazi do nabavke mašina Knuth, Olmas i […]

Juli 10, 2019

Bezbijednost na radu

Politika zaštite zdravlja i bezbijednosti na radu kompanije Elektro – Agent d.o.o. je sastavni dio Poslovne politike, koja se bazira na uspostavljanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema, čije je osnovno načelo pored unapređenja kvaliteta i stalno unapređenje sistema zaštite zdravlja i bezbijednosti na radu uz poštivanje:   Relevantnih zakona i pravilnika koji se odnose na bezbijedan […]

Juli 4, 2019

U okviru preduzeća, imamo slijedeće službe:

Administrativna služba Služba finansija i računovodstva Kadrovska i pravna služba Služba navake i prodaje Knjigovodstvo Tehnička služba Pogoni: Veleprodaja- magacin gotovog proizvoda Maloprodaja CNC pogon- najnoviji pogon Elektro-Agenta koji je uključen u modernizaciju proizvodnje. U sklopu pogona imamo slijedeće mašine: laser-koji može sjeći do 12mm, zatim dvije probijačice marke Amada Pogon za elektrostatično nanošenje praha […]

Juni 21, 2019

Historijat i generalne informacije o nama

Elektro-Agent d.o.o. je preduzeće u 100% privatnom vlasništvu, smješteno u industrijskoj zoni grada Tuzle, u mjestu Bukinje. Preduzeće je osnovano 1991. godine i svoj rad je započelo sa svega 5 zaposlenih. U svojoj razvojnoj putanji zahvaljujući menadžmentu, zaposlenima i njihovom znanju razvila se u tvornicu koja trenutno zapošljava 84 radnika. Proizvodni pogon se u početku […]